Emoční leadership

Základní info

Program je postaven na celostním vedení člověka, je zaměřený na proces dlouhodobého osobnostního rozvoje leadera. Rozvíjet a tvořit svou osobnost znamená být si vědom, kým jsem v každé situaci. Vědomé řízení mysli a pocitů umožňuje najít efektivnější a příjemnější způsoby, jak dělat to, co nás vede k pozitivním výsledkům.

„Jen to, co si uvědomujeme, můžeme řídit.“

Program přináší zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích, a to lepším vedením svého myšlení a emocí. Naučit se lépe vést a ovlivňovat myšlení a emoce svých týmů.

Rozvíjí čtyři kompetence leadera:

 • strategické myšlení (tvoření vizí a řízení myšlenek)
 • focus drive (dostatek energie k dosažení cílů, motivovat sebe a druhé)
 • emoční inteligence (znát se, rozumět svým emocím a emocím druhých, zvládat zátěžové situace)
 • důvěra a zodpovědnost (důvěřovat sobě a druhým, navyšoval svůj vliv a být přirozenou autoritou)

Emoce jako zdroj energie. Schopnost nabudit sebe a lidi k žádoucím emocím vytváří energii tahu na branku. Budeme navyšovat schopnost práce s emočním klimatem sebe i okolí, navýšením odpovědnosti přinášíme možnost ovlivňovat své pocity. Pokud se cítím skvěle, mám chuť ke správným činům, které přinášejí pozitivní výsledky.
Proces učení je zaměřen na způsob, jak pracovat s paradigmaty, přesvědčeními a navýšit schopnost leadera řídit své myšlení a efektivně ovlivňovat myšlení lidí kolem.

Moduly:

 1. Osobnostní styly leadershipu podle enneagramu (2 dny)

  Mezi moduly 1 5–2hodinový osobnostní interview.

 2. Leadership a management emocí a energie (2 dny)
 3. Osobní odpovědnost, vliv a důvěra (2 dny)
 4. Charisma leadera a překonávání limitů (2 dny)
 5. Osobní vize leadera (1 den) Volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

 

Možná nevíte

že tento dlouhodobý program vrací člověka – leadera ke svým přirozeným darům a talentům. Dle zkušeností účastníků v něm garantujeme pozitivní změnu kvality života. Tento program již absolvovalo cca 30 skupin leaderů velkých společností a přinesl jim konkrétní výsledky – podívejte se na ohlasy účastniků.

Jak program probíhá?

 • Společně vytvoříme prostředí, které vám umožní, zorientovat se ve své osobnosti, vidět věci v rámci celku, objevovat nové poznatky neurovědy. Seznámíte se s novými nástroji a návyky a budete se učit sebereflexi a vnitřnímu vědomí.
 • Následuje 9 dní workshopů a intenzivního tréninku. Během workshopů se informační i prožitkovou formou seznámíte se základy principů emoční inteligence a budete postupně rozvíjet své emoční a sociální, a tím i manažerské kompetence. Naučené a prožité principy budete okamžitě aplikovat v praxi v rámci domácích úkolů.
 • Téměř v každém modulu se setkáte se zajímavým hostem – manažerem z praxe, leaderem specialistou.
 • Program je založen na principech leadershipu emoční inteligence, používá unikátní nástroj osobnosti Enneagram a metodu koučování.
 • Po prvním modulu absolvujete 1,5 hodinové osobní interview.
 • Nabízíme volitelnou možnost individuálního koučování, které vám pomůže podpořit žádoucí změnu a aplikaci nových poznatků a uvědomění do praxe. Koučovací lekce jsou v rozsahu 4× 2 hodiny.

Emoční leadership

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.