Emoční inteligence pro mírně pokročilé

Kurz na míru

Základní info

Určení: Kurz je určen všem, kdo chtějí zvýšit svou emoční inteligenci. Vědecké výzkumy potvrzují, že zvýšení emoční gramotnosti zaměstnanců zlepšuje fungování firmy. Zvládnutí základních dovedností emoční inteligence zlepšuje soudržnost týmu, schopnost překonat překážky, podstatně zlepšuje komunikaci se zákazníkem, nadřízeným i podřízeným a tím má přímý vliv na produktivitu práce zaměstnance i celé firmy.
Délka kurzu: 2 dny
Popis kurzu: Účastníci si zopakují zákůladní znalosti předchozích kurzů. V praxi si budou moci ověřit, co se naučili v praxi. Výuka neverbální komunikace a pravidel komunikace. Nahrávání vlastního projevu na video, aby účastníci viděli svou vlastní verbální i neverbální komunikaci v praxi. Této zpětné vazby pak mohou využít ke zlepšení toho, jak je druzí vnímají. Cíle kurzu: Vzbudit zájem o další vzdělávání v oblasti emoční inteligence. Naučit účastníky solidním znalostem, které mohou začít využívat ve svém životě.
Vstupní znalosti posluchačů: Na úrovni kurzu Emoční inteligence v praxi.
Navazující kurzy: Emoční inteligence pro středně pokročilé a pro pokročilé. Obsah těchto kurzů je již zcela na základě předdchozích kurzů a komunikace se zadavatelem.

Emoční inteligence pro mírně pokročilé

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.