Emoční inteligence

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Naučit se chápat jednání a chování partnera, rozvinout schopnost nadchnout vlastním chováním a vystupováním ostatní lidi, získat je, motivovat a manipulovat jimi v kladném slova smyslu.

Obsah:
Inteligence jako schopnost                                                                                       Rozdíl mezi IQ & EQ & SQ                                                                                   Typologie emocí                                                                                                    Emoční mapy                                                                                                      Zvládání emocí                                                                                         Sebeuvědomění                                                                                             Sebemotivace                                                                                                      Empatie                                                                                                           Mezilidské vztahy                                                                                            Diagnostika vlastní osobnosti                                                                                Základní diagnostika osobnosti vybraných typů komunikačních partnerů                      Osvojení si hlavních zásad vztahové inteligence                                                         Techniky a taktiky vztahové inteligence                                                                   Pravidla vztahové inteligence

 

Emoční inteligence

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.