Emoční inteligence

Kurz na míru

Základní info

Znalost a orientace v osobních emocích a v emocích ostatních partnerů ve firmě přispívá ke zkvalitnění řízení a spolupráce v rámci celé firmy.
- emoční kvality osobnosti, jejich chápání a rozvíjení
- význam zvyšování EQ zaměstnanců pro firmu (vyšší aktivita při přijímání změn, posílení schopností efektivně spolupracovat, ochota sdílet informace ...)
- IQ - EQ souvislosti a rozdíly
- význam EQ a její důležitost v dynamickém rozvoji firmy
- co se vlastně děje v zaměstnancích?
- co si myslí naši obchodní partněři při jednání?
KDY? Když tušíte, že někdy jsou veškeré rozumové důvody na nic
PROČ? Třeba proto, že jste si ověřili, že intuice funguje a dá se rozvíjet
Rozsah: 1 den

Emoční inteligence

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.