Emoce

Kurz na míru

Základní info

Zvládání negativních emocí typu smutek (deprese, apatie,beznaděje,...), typu strach (úzkost, obavy, přílišná ústupnost, starosti, riziko,...) i typu vztek (agresivita, povýšenost, vlezlost, intrikaření, mobbing, agresívní lhaní, nespravedlivé osočování, urážky, nepřiměřený nátlak, vyhrožování, hádavost, agresivní závistivost,...). U typu vztek je věnována pozornost zvládání vzteků vlastních i zvládání vzteků našeho okolí vůči nám.

Trénink radosti, pěstování celoživotní převahy pohody a stavů dobré mysli. (r) emotion management.

Emoce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.