Emoce a projekty aneb Excelentni týmová spolupráce II

Základní info

Nemluví následující příběh tak trochu také o vás a vašich týmech?

Jednou jsme měli s jedním klientem schůzku. Jak jinak než k jeho potřebám. Jeho první reakce byla: „mám skutečného experta v týmu. Je odborníkem na místě a nutně jeho odbornost potřebuji. Již několik měsíců mne i kolegy v týmu trápí, jakým způsobem narušuje svým přístupem pracovní prostředí. Nevím, proč to dělá. Opakovaně jsem s ním mluvil, bezvýsledně. Nyní stojím před rozhodnutím, že se s ním budu muset rozejít.“

 • Potřebujete uvolnit rezistenci a odpor?
 • Je pro vás důležité najít vnitřní motivaci a sebemotivaci nezávisle na vnějších zdrojích?
 • Umíte získat mysl i srdce lidí pro věc?
 • Dokážete vědomě stimulovat vzájemnou důvěru a podporu a mít jasno v hranicích osobní odpovědnosti?

Pokud toto vše potřebujete zlepšit, pak je pro vás určen tento kurz. Abyste dosáhli úspěchu, potřebujete umět výborně vést člověka – tedy sami sebe i lidi v týmu. V rámci programu se budeme zabývat emočně–sociálními vlivy ve vedení člověka v pracovním procesu. Budete prakticky trénovat konkrétní zásady spolutvoření.

Co budete po absolvování programu umět?

Mít jasno ve své sebemotivaci, osobní pracovní vizi a tedy využít emoce u sebe i týmu. Osobní zkušenost s tréninkem získávání lidí „pro věc“ Vyjasnění hranic osobní odpovědnosti jak v oblasti emočně sociálního vztahu, tak praktického nastavení v práci Natrénovanou osobnostně zralou, pozitivní zpětnou vazbu a mít schopnost ji „přetavit“ v konkrétní prvky svého osobního rozvoje a totéž dokázat se členy týmu

Témata kurzu

 • Prohloubení a praktický trénink
  • Poznat princip sebevedení a vedení
  • Pochopení mechaniky emocí a jejich vlivů na výkon
  • Umění řídit emoční reaktivitu a energii u sebe i v týmu
  • Poznání konfliktů potřeb; princip obrany a růstu a jejich využití k navýšení – – kvality komunikace a spolupráce
 • Poznání práce s kreativitou myšlení
 • Praktické nástroje jak stimulovat kreativitu myšlení
 • Pozitivní i negativní zpětná vazba pro podporu spolutvoření a rozvoje

Vstupní předpoklad

Vstupní předpoklady pro tento kurz je absolvování Emoce a projekty 1 – excelentní spolupráce.

Jak program probíhá?

Co budeme společně dělat? Jednotlivá témata mají vzájemnou provázanost, která podporuje pochopení a užití. Budeme procházet dávkovaným učením. Nyní budeme navazovat na získané poznatky a jejich užívání v praxi. Budeme:

1. reflektovat pochopení v podmínkách praxe 2. sdílet své zkušenosti 3. trénovat na kurzu přenesení vize na lidi s využitím poznatků 3. poznávání nového – dostanete nejnovější poznatky neurověd a biologie člověka především pro práci s myšlením 4. aplikace do praxe – všechny poznané principy budeme zasazovat do vašeho praktického využití a v závěru si nastavíte plán osobního rozvoje.

Emoce a projekty aneb Excelentni týmová spolupráce II

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.