Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce

Základní info

Nemluví některý z následujících bodů právě o vás a vašich týmech?

 • Procesy a standardy jsou nastaveny, lidé mají znalosti, dovednosti, nástroje, potřebné techniky… a přesto „to nefunguje“.
 • Lidé v týmu jsou málo aktivní, demotivovaní, nepřebírají dostatečnou osobní odpovědnost.
 • Vzájemná podpora a spolupráce se jeví jako nepodpora a nespolupráce.
 • Nedostatečně se řeší, zda projekt a úkol bude dokončen v čase a potřebné kvalitě. Hájí se spíše pozice.
 • Chybí více nadšení, objevuje se „emoční dusno“.

Pokud ano, pak je pro vás určen tento kurz. Abyste dosáhli úspěchu, potřebujete umět výborně vést člověka – tedy sami sebe i lidi v týmu. V rámci programu se budeme zabývat emočně–sociálními vlivy ve vedení člověka v pracovním procesu. Získáte konkrétní tipy pro zvýšení kvality spolupráce a výkonu.

Co budete po absolvování programu umět?

 • Využít emoce u sebe i týmu – zlepšit „tah na branku“ a mít dostatek energie.
 • Mít více osobního vlivu a osobní odpovědnosti za emoční klima – a tím vytvářet příznivé podmínky spolupráce.
 • Zralým způsobem řešit konflikt potřeb a uvolnit veškerou energii z pasivity a obrany ke spolupráci a výkonu.

Témata kurzu

 • Poznat princip sebevedení a vedení
 • Pochopení mechaniky emocí a jejich vlivů na výkon
 • Umění řídit emoční reaktivitu a energii u sebe i v týmu
 • Poznání konfliktů potřeb; princip obrany a růstu a jejich využití k navýšení kvality komunikace a spolupráce
 • Poznání principů dozrávání osobnosti

Možná nevíte, že…

…osvědčení o absolvování kurzu můžete využít k prokázání povinné části přípravy pro certifikaci a recertifikaci IPMA® i PMI®.

Vstupní předpoklad

Vstupní předpoklady pro tento kurz nejsou žádné.

Jak program probíhá?

Co budeme společně dělat? Jednotlivá témata mají vzájemnou provázanost, která podporuje pochopení a užití. Budeme procházet dávkovaným učením, které bude obsahovat tyto fáze:

 • 1. Uvědomění vlastních postojů a vlastního myšlení.
 • 2. Výsledky zkoumání budeme sdílet a tím se obohacovat.
 • 3. Poznávání nového – vždy k danému tématu dostanete nejnovější poznatky neurověd a biologie člověka s praktickými příklady. Vše podáváme interaktivním výkladem.
 • 4. Aplikace do praxe – všechny poznané principy budeme zasazovat do vašeho praktického využití a v závěru si nastavíte plán osobního rozvoje.

Emoce a projekty aneb Excelentní týmová spolupráce

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a pět ? Součet zapište číslicemi.