Ekonomické minimum pro manažery

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
základní vazby mezi marketingovou koncepcí, konkurenční pozicí a firemními procesy ovlivňujícími ekonomiku firmy
význam hlavních ekonomických ukazatelů
bližší seznámení účastníků s ekonomickými nástroji v procesu řízení
relevantní procesy probíhající ve firmě ve vztahu k ekonomickým výsledkům firmy
poznání externích a interních vlivů ovlivňujících hospodaření firmy
seznámení s rizikovými s faktory ve vztahu k výrobním procesům
vysvětlení základů controllingu

Ekonomické minimum pro manažery

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.