Ekonomické minimum pro manažery

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
základní vazby mezi marketingovou koncepcí, konkurenční pozicí a firemními procesy ovlivňujícími ekonomiku firmy
význam hlavních ekonomických ukazatelů
bližší seznámení účastníků s ekonomickými nástroji v procesu řízení
relevantní procesy probíhající ve firmě ve vztahu k ekonomickým výsledkům firmy
poznání externích a interních vlivů ovlivňujících hospodaření firmy
seznámení s rizikovými s faktory ve vztahu k výrobním procesům
vysvětlení základů controllingu

Ekonomické minimum pro manažery

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.