EFQM EXCELLENCE MODEL

Základní info

Cieľ kurzu:

  • Poskytnúť vrcholovému a strednému manažmentu porozumenie a schopnosti využívať v praxi EFQM Excellence model a metódy a nástroje samohodnotenia organizácie.
  • Vyškoliť interných assessorov. Prispieť k praktickému uplatneniu hodnotenia podľa EFQM modelu v organizácii.

Kurz/ workshop je určený pre manažment a vedúcich a odborných pracovníkov organizácie, zodpovedných za jej efektívny vnútorný rozvoj.

Obsah a štruktúra kurzu:

Excellence model EFQM

Prípadová štúdia s ukážkou využitia hodnotenia organizácie. 9 kritérií exellence modelu. Predpoklady a výsledky. Vzájomné väzby. Vedenie organizácie a stratégia. Vedenie pracovníkov, spokojnosť pracovníkov. Procesy, spokojnosť zákazníkov, výsledky podnikania (výsledky výkonnosti). Partnerstvá a zdroje, vplyv na spoločnosť.

Postup hodnotenia podľa kritérií modelu. RADAR Kľúčové témy a ich prepojenia Aplikácia samohodnotenia a postupy hodnotenia podľa EFQM modelu. Postup prideľovania bodov. Proces dosahovania konsenzu.

Prístupy k hodnoteniu Prehľad metód: Dotazníková metóda. Matica. Workshop. Pro-forma. Simulácia ceny. Porovnanie z hľadiska náročnosti a prínosov. Práca s vybranou metódou.

Aplikácia hodnotenia podľa modelu EFQM vo vlastnej organizácii Aplikácia na vybraný prvok a oblasť.

Praktické otázky assessmentu podľa EFQM modelu Skúsenosti s aplikácii, potenciálne problémy a ich riešenie.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

EFQM EXCELLENCE MODEL

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.