Effective Time Management

Kurz na míru

Základní info

Effective Time Management

Cílová skupina:
Tento kurz je určen pro všechny, kteří obtížněji zvládají hospodařit s časem, popř. chtějí umět využít svůj čas skutečně efektivně. Zejména je určen pro nově jmenované manažery, projektové manažery a manažery na střední úrovni řízení.

Cíle:

 • Kurz napomůže rozlišit mezi kritérii naléhavosti a důležitosti.
 • Absolventi kurzu se naučí efektivně hospodařit s časem, budou si umět určit i dlouhodobé priority a stanovit si cíle pro svůj další rozvoj a sebeřízení.
 • Na základě nabytých znalostí a vědomostí budou umět absolventi analyzovat své uskutečněné aktivity pomocí tzv. časových snímků.

V případě potřeby jsme schopni přizpůsobit obsah a cíle kurzu požadavkům a konkrétním potřebám klienta. Pro více informací ná prosím kontaktujte na www.northtraining.eu.

Umístění: Praha
Délka kurzu: 1 den
Datum zahájení: 18. srpna 2010
Požadovaná úroveň znalosti anglického jazyka: B2+

Obsah:

 • Rozlišení mezi důležitostí a naléhavostí
 • Priority pro zvládání pracovní role a řešení pracovních úkolů
 • Principy Time Managementu 1. - 4. generace
 • Analýza časového snímku
 • Identifikace a odbourávání tzv. „žroutů času“ – e-maily, telefonáty, nečekaní hosté
 • Důvody prokrastinace a její zvládaní
 • Účelné delegování

Effective Time Management

Audience: This is a workshop aimed at those who have difficulty in managing their time effectively.  The workshop will look at examine the differences between the words ‘urgent’ and ‘important’.  The training will help the participants examine their use of time, challenge long-standing beliefs and use goal-setting to assist their development in this key skill.

Duration: 1 day

Level of English Language required: B2+

Location: Prague

Content:

 • What is important and what is urgent?
 • What is important in my job or role?
 • Looking at the reasons of procrastination and solutions
 • Identifying timekillers: emails, phonecalls, unexpected visitors
 • Managing timekillers
 • Making meetings work for you
 • Effective delegation

Effective Time Management

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.