Effective Performance Appraisals/ Efektivní hodnocení výkonu v AJ

Kurz na míru

Základní info

Efektivní hodnocení výkonu

Cílová skupina:
Pro všechny, kteří jsou zodpovědní za hodnocení a motivaci svých zaměstnanců a členů týmu. Cílem workshopu je poskytnout podporu manažerům v procesu hodnocení svých členů týmu.

Umístění: Praha
Trvání: 2 dny
Úroveň angličtiny: B2

Obsah:

 • proč hodnotit své zaměstnance
 • jak se připravit na hodnotící rozhovor
 • sebehodnocení
 • jak zvládnout hodnotící rozhovor
 • klíčové fráze pří hodnotícím rozhovoru
 • co to je feedback?
 • jak poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu
 • umění ocenit výkon zaměstnanců
 • jak splnit podmínku SMART
 • řízení rozvoje svých podřízených

Školení se má za cíl naučit nejen manažery, jak vést efektivním a správným způsobem hodnotící rozhovor. Workshop se rovněž zaměřuje na vhodné anglické fráze a slovní spojení užívané v těchto situacích. Kurz zahrnuje také praktické procvičení v týmech a za pomocí výukových DVD.

Effective Performance Appraisals

Audience: For all those who are responsible for managing the performance of a team or an individual.  This workshop helps to provide the support necessary for both the manager and the managee to use the process to its maximum benefit.

Duration: 2 days

Level: B2

Content:

 • Why give performance appraisals?
 • How to prepare effectively for appraisal meetings
 • How to use self-appraisals
 • How to manage an appraisal meeting
 • Key language to use in an appraisal meeting
 • What is feedback?
 • How to give useful feedback
 • How to praise
 • How to agree SMART objectives
 • How to manage career development of staff

The workshop takes managers through the steps necessary to hold effective performance appraisal meetings.  The workshop looks at the key English language used in these situations and how it can affect the outcome, both positively and negatively. The workshop includes a number of group and pair activities to practice the learning and language included in the training with examples provided by DVD.

Effective Performance Appraisals/ Efektivní hodnocení výkonu v AJ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.