Efektivní využívání každodenních příležitostí

Kurz na míru

Základní info

Vydejte se za své hranice …

Ať jsou příležitosti, které se Vám právě naskýtají, jakékoliv, používáním dosavadních a stále stejných postupů a schémat je pravděpodobně nevyužijete. Dnešní neustále se měnící podmínky a společenské klima vyžadují odvahu se v myšlení vydat za dosavadní hranice a přicházet s novými způsoby, nápady a myšlenkami.

Tyto nové způsoby a myšlenky nejsou pouze klíčem k úspěchu celé organizace, ale jsou nezbytné také pro postup v kariéře a další profesní a osobnostní růst.

Dovednosti, se kterými se v tomto semináři seznámíte, se rychle ukáží jako neocenitelné například při vyhledávání a řešení manažerských nebo podnikatelských příležitostí nebo při vedení Vašeho týmu, po kterém budete chtít, aby se vymanil ze zavedených kolejí a pracoval s mnohem větší efektivitou. Také zjistíte, že máte řadu nových myšlenek a nápadů a že víte, jak na ně …

.

Naučíme Vás

  • elegantněji a rozumněji se rozhodovat
  • myslet rychleji a přesněji
  • překonat negativní myšlenkové návyky
  • vyvarovat se nákladných chyb vzniklých kvůli „Co když ….“
  • zůstat zaměřen na vytyčený cíl
  • tvořit unikátní myšlenky a nápady

Detaily o programu viz.  www.profitraining.cz

Efektivní využívání každodenních příležitostí

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.