Efektivní využívání každodenních příležitostí

Kurz na míru

Základní info

Vydejte se za své hranice …

Ať jsou příležitosti, které se Vám právě naskýtají, jakékoliv, používáním dosavadních a stále stejných postupů a schémat je pravděpodobně nevyužijete. Dnešní neustále se měnící podmínky a společenské klima vyžadují odvahu se v myšlení vydat za dosavadní hranice a přicházet s novými způsoby, nápady a myšlenkami.

Tyto nové způsoby a myšlenky nejsou pouze klíčem k úspěchu celé organizace, ale jsou nezbytné také pro postup v kariéře a další profesní a osobnostní růst.

Dovednosti, se kterými se v tomto semináři seznámíte, se rychle ukáží jako neocenitelné například při vyhledávání a řešení manažerských nebo podnikatelských příležitostí nebo při vedení Vašeho týmu, po kterém budete chtít, aby se vymanil ze zavedených kolejí a pracoval s mnohem větší efektivitou. Také zjistíte, že máte řadu nových myšlenek a nápadů a že víte, jak na ně …

.

Naučíme Vás

  • elegantněji a rozumněji se rozhodovat
  • myslet rychleji a přesněji
  • překonat negativní myšlenkové návyky
  • vyvarovat se nákladných chyb vzniklých kvůli „Co když ….“
  • zůstat zaměřen na vytyčený cíl
  • tvořit unikátní myšlenky a nápady

Detaily o programu viz.  www.profitraining.cz

Efektivní využívání každodenních příležitostí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.