Efektivní vedení porad

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
schopnost rozpoznat neefektivní techniky při vedení porad
výběr jejich typu porady a na přesné stanovování cílů porad
zvýšení úrovně všestranné přípravy porad
zdokonalení organizace chodu porady
efektivní využití času, který účastníci na poradách tráví
poznání typů účastníků porad a jejich specifických potřeb a požadavků
možnosti efektivního řízení diskuse v rámci porad
odstranění případných konkrétních nedostatků porad

Efektivní vedení porad

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.