Efektivní vedení lidí

Kurz na míru

Základní info

Metody používané k vedení a rozvoji zaměstnanců při výkonu práce na pracovištích
Couching
- dlouhodobé instruování, vysvětlování a sdělování připomínek
- periodická kontrola a hodnocení pracovníka
- soustavné podněcování k žádoucímu výkonu
- podpora individuality a vlastní iniciativy pracovníka
výhody: stálá zpětná vazba, úzká spolupráce, zlepšení komunikace, rozvoj a podpora kariéry pracovníka
nevýhody: nesoustavnost, tlak pracovních úkolů

Efektivní vedení lidí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.