Efektivní vedení hodnotících pohovorů

Kurz na míru

Základní info

Cíl:

Smyslem kurzu vedení hodnotícího pohovoru je, aby si hodnotitelé plně uvědomili význam hodnocení jako manažerského nástroje a v praxi uměli efektivně vést hodnotící pohovor. Aby byli připraveni na zátěžové situace a uměli si s nimi poradit.

 • uvědomit si význam procesu hodnocení v rámci celé firmy
 • prokonzultovat konkrétní systém hodnocení v rámci firmy – formuláře, postupy atd.
 • osvojit si metody, jak efektivně vést hodnotící rozhovor
 • naučit se lépe zvládat zátěžové situace, které se mohu při vedení hodnotícího rozhovoru stát
 • využít hodnotící rozhovor jako motivační nástroj
 • sjednotit účastníky ve využívání hodnotících škál při hodnocení tak aby, výsledky hodnocení byly srovnatelné v rámci celé firmy

Obsah:

Proč hodnotit pracovní výkon

 • § význam zavádění systému hodnocení – přínos pro firmu, pro management, pro zaměstnance,
 • § vztah systému hodnocení a ostatních metod personální práce
 • § možnosti využití informací z hodnocení k zlepšení pracovního výkonu

Hodnotící formulář a procesy, spojené se systémem hodnocení

 • metodika hodnocení – kdy, jak, postupy, procesy
 • zpracování hodnotících pohovorů

Psychologie vedení hodnotící rozhovor

 • příprava hodnotitele a příprava hodnoceného
 • začátek hodnotícího rozhovoru – vytvoření konstruktivní atmosféry, empatie, uvolnění,
 • význam řeči těla během hodnotícího rozhovoru
 • způsob kladení otázek tak, aby byly jednoznačně pochopeny
 • naslouchání během hodnotícího pohovoru – co je důležité a není slyšet

Řešení náročných situacích při vedení hodnotícího pohovoru

 • jak vzbudit zájem a vtáhnout hodnoceného do hodnocení
 • jak reagovat na pasivitu, rezignaci, nezájem a apatii
 • jak reagovat, když hodnocený je útočný, agresivní, přehnaně asertivní
 • jak reagovat na nenadálé emoce u hodnoceného
 • jak zvládnout svoje emoce jako hodnotitele

Sdělování nepříjemných informací pro hodnoceného

 • postup sdělování nepříjemných informací
 • schopnost vést rozhovor, ale dát i šanci druhé straně
 • jak dojít k dohodě
 • co se dá očekávat a jak tomu předcházet
 • zlepšení stresové odolnosti u hodnotitele

Stejné hodnocení výkonu u hodnotitelů v rámci firmy

 • nastavení stejného měřítka u hodnotitelů, tak aby výsledky hodnocení byly použitelné v rámci celé firmy (všichni hodnotíme stejným metrem)
 • vlastní stereotypy při hodnocení – tzn. sebereflexe hodnotitelů

Hodnocení jako motivační nástroj

 • specifika hodnotícího pohovoru jako motivačního nástroje
 • motivovat samotným vedením hodnotícího pohovoru

Efektivní vedení hodnotících pohovorů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.