Efektivní systém řízení

Kurz na míru

Základní info

EFEKTIVNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ


Kurz je vždy zpracován podle požadavků zákazníka.

Zde uvádím 2 příklady, jak tento název rozpracovat do konkrétního kurzu:

a) Balance Scorecard jako efektivní systém řízení:

  1. BSC (pojem, cíle a popis systému, přednosti a nedostatky systému, podmínky a rizika implementace systému, sladění systému se aktuálním stavem firmy zákazníka)
  2. Firemní (marketingová) strategie (popis a trendy v prostředí, vize, cíle, priority, zdroje, procesy, lidé)
  3. Liniové vybalancování strategických priorit do týmů a s každým zaměstnancem, napojení na systém hodnocení a odměňování
  4. Procesní vybalancování výkonů, definování vstupů a výstupů především mezi front-officem a back-officem.
  5. Koncepce vzdělávání jako podmínka dlouhodobé funkčnosti BSC

b) Efektivní manažer

  1. Požadavky trhu (tržní ekonomické myšlení, požadavky na zaměstnance ve 21. století, manažerské metody a techniky)
  2. Týmová spolupráce (manažer jako spolupracovník, firemní kultura a její formování, vnitrofiremní formální a neformální vazby, metody týmového rozhodování, synergický efekt, vymezení odpovědnosti a pravomoci, dělba činností a výkonů, proces jejich individuálního vymezení x společná odpovědnost, "měkké" faktory úspěchu)
  3. Vedení týmu (trojúhelník vedoucího, vlastnosti dobrého manažera, rozhodovací proces, "tvrdé" faktory úspěchu - jejich dosahování a měření, motivování podřízených pomocí jednoduchého, jasného a spravedlivého systému řízení, komunikace s podřízenými)

Efektivní systém řízení

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.