Efektivní řízení porady

Kurz na míru

Základní info

Účastníci
? Vedoucí pracovníci a vedoucí týmů. Velikost skupiny do 16 účastníků.

Cíle
? Určit, kdy je porada vhodná
? Použití nástrojů k plánování efektivních porad
? Rozvinout dovednosti facilitace a participace
? Předvídat a zabývat se úkoly na poradě efektivně
? Zajistit vhodné ukončení porady a její pokračování.

Obsah
? Úvod workshopu
? Plánování porady
? Provedení porady
? Pokračování porady
? Případové studie
? Vyhodnocení a ukončení semináře

Délka
Kurz je jednodenní, zařazeny jsou dvě 15ti minutové přestávky a jedna hodinová na oběd.

Efektivní řízení porady

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.