Efektivní řízení porad

Kurz na míru

Základní info

Kurz se zaměřuje na osvojení postupů, které je vhodné realizovat před poradou, v jejím průběhu a po ní, v souvislosti s rozdílným zaměřením, které porady mohou mít.

Co se naučíte?

 • Správně stanovit účel porady a její specifické cíle, ujasnit si zodpovědnost vedoucího porady, strukturovat poradu tak, aby nedocházelo ke ztrátě času
 • Jak dosáhnout aktivní účasti všech členů týmu už při přípravě porady, prostřednictvím komunikačních technik dávat konstruktivní zpětnou vazbu a jasně prezentovat své nápady, podporovat a řídit aktivitu všech účastníků porady

Obsah kurzu

 • Typy porad
 • Zásady efektivní porady
 • Příprava porady
 • Vedení porad
  - metody řízení odpovídající různým typům porad
  - role a odpovědnosti vedoucího porady
  - zásady práce se skupinou
  - řešení kritických situací
  - nástroje sběru a vyhodnocení dat
 • Follow-up porady
  - kontrola úkolů a zpětná vazba

Délka

1 den

Efektivní řízení porad

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.