Efektivní práce vedoucího

Kurz na míru

Základní info

Cíl
Naučit účastníky efektivně využívat osvědčené metody, použitelné při každodenní činnosti vedoucích pracovníků a posílit jejich schopnosti pro výběr optimálního řešení v jednotlivých konkrétních případech.

Forma a metody
Kombinované distanční a prezenční studium, kde distanční studium představuje samostudium se studijními texty (skripta a kontrolní otázky) a prezenční studium představuje seminář. Účastníci obdrží 2 - 3 týdny před seminářem studijní materiály (skripta a kontrolní otázky) pro samostudium. Nastudují teorii ze skript a vyplní kontrolní otázky. Takto připraveni přijdou na seminář.

Jednodenní seminář ke každému oboru, postavený zejména na nácviku technik vedení, simulaci jednání s různými typy pracovníků, výkladu, diskusi a řešení případových studií z praxe s využitím studijních materiálů,videotechniky a další techniky, která je k dispozici v učebně Školy manažerského rozvoje.

Obsah programu
Organizace práce a techniky řízení I
Zásady vedení porad. Typy porad. Přínosy porad. Typy účastníků. Využívání času. Techniky řízení času. Naše interní hodiny.

Organizace práce a techniky řízení II
Řízení změn. Bariéry změn. Strategie změny. Řešení problémů. Přístup k řešení problémů. Kroky řešení problému.

Vedení lidí
Různé přístupy k vedení lidí. Předpoklady úspěšného vůdcovství. Volba vhodných stylů vedení. Jak dávat úkoly. Motivační působení úkolu. Zpětná vazba.

Motivování a hodnocení výkonu
Jak nedemotivovat pracovníky. Jak motivovat různé typy lidí. Význam hodnocení. Zásady hodnotícího pohovoru. Chyby v hodnotícím pohovoru. Simulace pohovoru s různými typy lidí.

Týmová práce
Přínos týmové práce. Stádia vývoje týmů. Proč je týmová práce efektivní. Proč nemusí být týmová práce efektivní. Role jednotlivců v týmu. Zásady komunikace v týmu.

Pracovní právo
Pracovněprávní vztahy. Vznik, změna a zánik pracovního poměru. Pracovní kázeň a pracovní řád. Pracovní doba, mzda. Odpovědnost za škodu zaměstnance i zaměstnavatele.

Efektivní práce vedoucího

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.