Efektivní práce s informacemi a techniky rychlého čtení

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu, komu je kurz určen

Tento kurz je určen opravdu všem. Pro každého, který se občas dostane situace, kdy je na stole zavalen množstvím papírů, v e-mailové schránce svítí samý červený vykřičník a praporek a množství informací, které by měl znát, se stává neúnorsným. 

Dílčí témata kurzu
Metody práce s informacemi. Rychlé čtení - teorie a praxe. Co je to kritické čtení, jeho význam při čtní. Aplikace metody SQ3R do procesu čtení, práce s informačními zdroji, internet a jeho možnosti a limity. 

Konkrétní užité techniky
Interaktivní výklad lektora, množství samostatného nácviku s okamžitou zpětnou vazbou, práce v eskupinkách, práce s denním tiskem. 

Efektivní práce s informacemi a techniky rychlého čtení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.