Efektivní mistr - I. modul (II. modul)

Kurz na míru

Základní info

Určeno:Vedoucím provozů a dílen, vrchním mistrům, mistrům, předákům a vedoucím skupin nebo týmů.


Cíle semináře:
Poznáte hlubší principy komunikace a pohnutky lidí, které lze v jejich komunikaci vysledovat, naučíte se efektivně vést dialog a vyjednávat s nadřízenými, podřízenými a spolupracujícími kolegy. Využijete těchto dovedností pro harmonizaci vztahů v týmu, řešení pracovních problémů a prevenci konfliktů.


Obsah:
I. modul
Role mistra
Řízení lidí

II. modul
Řízení práce a zlepšování produktivity Q


Metody:
Výklad, procvičování ve skupinách, diskuze, testování, simulace, práce v týmech, řešení praktických příkladů z pracovišť účastníků, domácí cvičení, videotrénink.


Rozsah semináře:
I. modul - pracoviště Praha 1 x 2 dny, pracoviště Morava 2 x 2 dny
II. modul - pracoviště Praha 1 x 2 dny, pracoviště Morava 1 x 2 dny


Popis:
I. modul
ROLE MISTRA

Role mistra: co musí mistři specifikovat a řídit.
Základní dovednosti pro řízení
Motivace lidí na pracovištích: motivační model 5 kroků, nefinanční motivace, co demotivuje
Vedení lidí: vlastnosti efektivního vedoucího, styly řízení a druhy autority
Komunikování: verbální a neverbální komunikace, otázky, naslouchání, asertivní chování, překážky komunikování, řešení konfliktů
Řešení problémů: logický, systémový a tvůrčí přístup, analyzování obvyklých chyb, metodika řešení problémů


ŘÍZENÍ LIDÍ

Vedení porad: příprava, organizace, realizace a hodnocení úspěšnosti porad.
Řešení konfliktů: příčiny, pozitivní funkce konfliktů, důsledy, obvyklé strategie řešení, překonávání nesouhlasu.

Témata probíraná pouze v delší verzi (2 x 2 dny - pobočka Morava):
Prezentační dovednosti: příprava a struktura provedení, zkušenosti z dřívějších témat.
Poradenská pomoc: rady, poznání problému, navázání vztahu, řešení.

II. modul
ŘÍZENÍ PRÁCE A ZLEPŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY + Q
popis viz II. modul - produktivita

Efektivní mistr - I. modul (II. modul)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.