Efektivní mistr - I. modul

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Vedoucím provozů a dílen, vrchním mistrům, mistrům, předákům a vedoucím skupin nebo týmů.

Cíle semináře:
Poznáte hlubší principy komunikace a pohnutky lidí, které lze v jejich komunikaci vysledovat, naučíte se efektivně vést dialog a vyjednávat s nadřízenými, podřízenými a spolupracujícími kolegy. Využijete těchto dovedností pro harmonizaci vztahů v týmu, řešení pracovních problémů a prevenci konfliktů.

Obsah:
? Role mistra - co musí mistři specifikovat a řídit
? Vedení lidí - vlastnosti efektivního vedoucího, styly řízení a druhy autority
? Komunikace - verbální a neverbální komunikace, otázky, naslouchání, asertivní chování, překážky komunikování, řešení konfliktů
? Řešení problémů - logický, systémový a tvůrčí přístup, analyzování obvyklých chyb, metodika řešení problémů
? Vedení porad - příprava, organizace, realizace a hodnocení úspěšnosti porad

Metody:
Výklad, procvičování ve skupinách, diskuze, testování, simulace, práce v týmech, řešení praktických příkladů z pracovišť účastníků, domácí cvičení, videotrénink.

Rozsah semináře:
2 dny - I. modul
2 dny - II. modul

Efektivní mistr - I. modul

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.