Efektivní mistr - akreditovaný program

Kurz na míru

Základní info

Účel

• Zkvalitnit manažerské dovednosti mistrů
• Osvojit si metody a techniky řízení, použitelné ve firemní praxi
• Zvýšit účinnost motivování podřízených
• Naučit se správnému postupu a technice vedení pohovorů

Organizace a metoda

• Série deseti jednodenních kurzů
• Obecný výklad a diskuse
• Zúčastněné simulace (lektor vystupuje jako účastník simulace)
• Videozáznamy s rozborem
• Zpětná vazba
• Skripta na závěr

Semináře

• Vedení lidí a motivování
• Pohovory se zaměstnanci (dlouhodobá nepřítomnost, porušení pracovní a technologické kázně, mezilidské vztahy)
• Sdělování nepříjemných skutečností (mimořádná směna, výsledky kontroly, reklamace)
• Organizace práce a řízení času
• Komunikační dovednosti
• Týmová práce
• Rozvoj zaměstnanců a koučování novým dovednostem
• Řešení problémů a rozhodování
• Zvládání stresu a relaxace
• Nástroje řízení kvality a produktivity

Efektivní mistr - akreditovaný program

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.