Efektivní metody spolupráce, týmová práce

Kurz na míru

Základní info

Hlavní myšlenka

Týmová práce, to je v posledních letech velmi frekventovaný pojem. Ne vždy je však pracovníkům zřejmé, čím se týmová práce liší od práce skupiny. Neuvědomujeme si, že nerozvážné využívání týmů je velmi drahou a často neproduktivní záležitostí a že lidé, pokud nejsou na týmový styl připraveni, práci spíše brzdí, než aby jí dodávali synergický efekt. A naopak, je mnoho příležitostí, kde využijeme-li týmové práce (a nebude-li tento způsob práce jen formálním pojmem), budeme postupovat kupředu rychleji, efektivněji a v lepší atmosféře.

Během našeho setkání se těmto otázkám budeme podrobně věnovat, naučíme se efektivně týmově pracovat a účelně využívat různé formy týmové práce.

Cíle (modul 1)

Tým a skupina:

 • rozpoznat tendence v podnikání, které přímo vyžadují týmový přístup
 • uvědomit si, co je to tým, co to znamená pracovat týmově, jaký je rozdíl mezi týmem a skupinou
 • rozlišit druhy týmů vhodné pro konkrétní činnosti
 • princip "vlídného trvání na stanovených dohodách"
 • pojmenovat principy týmových vztahů a komunikace a způsoby, jak Ano
 • určit základní funkční týmové role a pojmenovat a eliminovat chyby, které se v běžných týmech objevují
 • uvědomit si postavení, možnosti a omezení moderátora
 • učit se důležitým zásadám, dovednostem a postupům, kterými moderátor může výrazně ovlivnit efektivitu týmu či skupiny

Komunikace v týmu:

 • princip "vlídného trvání na stanovených dohodách"
 • pojmenovat principy týmových vztahů a komunikace a způsoby, jak Ano

Funkční týmové role:

 • určit základní funkční týmové role a pojmenovat a eliminovat chyby, které se v běžných týmech objevují
 • uvědomit si postavení, možnosti a omezení moderátora
 • učit se důležitým zásadám, dovednostem a postupům, kterými moderátor může výrazně ovlivnit efektivitu týmu či skupiny

Řešení úloh v týmu:

 • rozpoznat běžně se opakující fáze každé úlohy a umět je od sebe oddělit
 • naučit se vybraným technikám týmové práce vhodným pro každou fázi
 • na množství situací si získané informace a dovednosti ověřit a vyzkoušet

Cíle (modul 2)

Vývojové fáze týmu:

 • určit a respektovat odlišnosti všech vývojových fází týmu
 • naučit se využívat situační vedení vhodné pro každou vývojovou fázi

Osobnostní týmové role:

 • poznat důležité týmové role a získat schopnost sestavovat tým podle přirozených rolí
 • uvědomit si důležitost každého osobnostního typu a pochopit rozdílnost jako příležitost, ne ohrožení

Vedení porad:

 • uvědomit si bariéry v efektivním vedení porad
 • umět rozeznávat typy porad a správně je připravovat
 • získat schopnost moderovaní běžných situací
 • rozpoznávat obtížné a konfliktní situace a umět je proaktivně řešit
 • nacvičit postupy, které vedou k rychlým a kvalitním cílům porad
 • poznat techniky a dovednosti, které umožňují podporovat týmovou synergii

Efektivní metody spolupráce, týmová práce

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.