EFEKTIVNÍ MANAGEMENT

Kurz na míru

Základní info

CÍLE MODULU:

Získáte náhled a systémový přístup k efektivnímu výkonu své manažerské práce. Dokážete lépe uplatňovat strategii i taktiku a používat také vybrané „soft skills“.

HLAVNÍ TÉMATA:

§                systémový přístup k managementu

§                výchozí strategie

§                vize a mise

§                dlouhodobé a aktuální plánování

§                strategie a taktika řízení a vedení lidí

§                efektivní rozhodovací procesy

§                organizační a řídící návyky

§                vybrané „soft skills“ – personální, komunikační, asertivní, hodnotící,   negociační, argumentační a motivační

ROZSAH MODULU: 2 dny

Klíčová slova: vize, mise, plánování, strategie, řízení, rozhodovací procesy, efektivní výkon, manažerská práce, asertivita, komunikace, hodnocení, motivace

EFEKTIVNÍ MANAGEMENT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.