Efektivní leadership - intenzivní: Dostaňte z týmu ještě víc

Kurzem Vás provede Mgr. Irena Houdková PCC

Jsem obdivovatelka úžasných vlastností našeho mozku, parťák ambiciózních lidí, hasič burn-out, kouč a lektorka soft skills, autorka youtube videí. V…

Základní info

Odbourejte bariéry v týmu!

Firemní workshopy na míru:
Obsah vytvářím na základě rozhovoru se zadavatelem a po vyhodnocení vstupního dotazníku od účastníků. Délka je závislá na zadání a potřebách klienta.

K dosažení trvalých pozitivních změn využívám kombinaci prvků klasického kurzu a ověřených koučovacích metod, abych účastníkům pomohla nalézt individuální řešení a stanovit konkrétní strategie, aplikovatelné přímo v jejich specifickém firemním prostředí. 

Účinky běžných kurzů většinou ztroskotají na bariérách v naší hlavě, stereotypním myšlení a standardizovaných reakcích, touze mozku nevybočovat ze starých dobře vyjetých kolejí a strachu ze změny. Aby byla zajištěna udržitelnost i kontinuální rozvoj získaných znalostí, doporučuji sérii minim. 3 setkání, s odstupem 3–4 týdnů v malé skupině do 10 osob.

Respektovaní/charismatičtí leadeři, fungující týmy, samostatní a zodpovědní zaměstnanci jsou stejně jako eliminace stresu a dobrá pracovní atmosféra nespornou konkurenční výhodou. 

Dostaňte z týmu ještě víc

Workshop je určen pro vyšší a top management (CEO, majitele firem, ředitele institucí, TOP manažery)

Jste zkušený leader s jasnou vizí a potřebujete naplno využívat potenciál Vašeho týmu a mít ještě lepší výsledky? Chcete prohloubit Vaše kompetence leadera, s přehledem ustát každodenní stres?

Společně provedeme analýzu Vaší současné situace, určíme oblasti s potenciálem na změnu a vytvoříme konkrétní strategii pro realizaci Vámi požadovaných změn. Rozvinete naplno své leaderovství, efektivněji uspořádáte pracovní aktivity. Naučíte se „vypnout“ a kariéru jednoduše skloubíte s osobním životem. Budete chodit domů s čistou hlavou a klidně spát.

Kurz vedu metodami neurokoučinku, které doplňuji prvky klasického workshopu.  Prakticky využívám i vysvětluji nejnovější poznatky z oblasti neurovědy o fungování lidského mozku, čímž leaderům poskytuji účinné nástroje pro rozvoj sebe i týmu, pochopení jednání a myšlení druhých.

Zaměříme se na tato témata:

 

 • analýza stylu vedení – a jeho optimalizace
 • definování vlastních silných stránek i klíčových osob v týmu – získání konkrétních impulzů k jejich rozvoji, motivace týmu
 • osvojení základních principů koučování pro manažery – seznámení s jednotlivými fázemi koučinku, praktické metody pro zvyšování efektivity a produktivity týmu i jednotlivců
 • problémoví zaměstnanci – jak zvýšit jejich výkonnost, podpořit fungování s ostatními členy týmu
 • prevence a snížení dopadů syndromu vyhoření – identifikace možných zdrojů, metody k pozitivní změně postoje, posílení schopnosti ovlivňovat negativní pocity
 • Work-Life Balance – nastolení rovnováhy v osobní a profesní rovině, kromě pracovní úspěšnosti a vysoké výkonnosti také dosažení osobní spokojenosti a pocitu naplnění, získání volného času
 • aplikování pravidel a technik efektivní komunikace – poskytování účinné zpětné vazby, schopnost aktivního naslouchání, využití pochvaly i kritiky jako motivačního faktoru
 • techniky Mindfulness (vědomá přítomnost) – umět „vypnout i dobíjet baterky“, oproštění se od negativních myšlenek a pocitů, zvýšení mentální energie i rezistence vůči stresu
 • time management a self-management – představení metod efektivního řízení času v souladu s fungováním našeho mozku, možnosti, jak skoncovat s prokrastinací, zbavit se perfekcionismu a účinně delegovat
 • sebepoznání – definice hodnot a stereotypních vzorců chování, jednání a myšlení a záměrná regulace těchto oblastí, za účelem zvýšení vlastní produktivity i úrovně osobní spokojenosti
 • zvládnutí práce s emocemi – netradiční postupy pro jejich ovládání, eliminování negativních vlivů emocí na zdravotní stav

 

Ze začátku jste se mě ptala, zda jsem dobrá ředitelka, říkala jsem si, jasně, vždyť to dělám dlouho.
Dnes Vám odpovím, že pracuji na tom být dobrou ředitelkou, vidět lidi se svými osudy, dávat feedback, zpomalit se…

Mgr. Olga Hybšová,
ředitelka personálního odboru, Česká obchodní inspekce

Přínos:

Metoda neurokoučinku Vám pomůže z Vás i Vašeho týmu dostat maximální výkon i nasazení. Možná přehodnotíte priority či přeorganizujete pracovní den.  Každopádně najdete nečekaná řešení pro náročné situace, které Vám berou čas i energii. Naučíte se vypnout, efektivně skloubit svůj osobní a pracovní život a najít čas na své záliby.

Setkání s lidmi na shodných pozicích z různých odvětví jsou i inspirativní výměnou zkušeností v probíraných oblastech, často poskytnou zcela jiný pohled na věc.

Efektivní leadership - intenzivní: Dostaňte z týmu ještě víc

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.