Efektivní komunikace (nejen) na pracovišti

Kurz na míru

Základní info

Cílová skupina:

pracovníci na všech úrovních a ve všech oblastech, neboť efektivní komunikace se stala nezbytnýn předpokladem fungování vztahů a procesů na jakémkoliv pracovišti

Obsah kurzu:

  • Efektivní komunikace v rovině horizontální i vertikální jako základní předpoklad úspěšného fungování každé firmy
  • Typologie v komunikaci, komunikační schémata jednotlivých typů - „každý jsme jiný a je to v pořádku" (umění respektovat „jinakost")
  • Strategie jednání s jednotlivými typy - návody jak komunikovat s jednotlivými typy klientů, praktický nácvik
  • Rozpoznání hrozícího konfliktu v komunikaci a taktiky vedoucí k jeho řešení
  • Pozitivní motivace ke komunikaci, aktivní naslouchání
  • Strategie win-win
  • Asertivita versus manipulace - Rozpoznání manipulativních technik, Obrana proti manipulaci - kontramanipulativní techniky a jejich praktický nácvik
  •  Komunikace verbální, neverbální - „ soulad slov a řeči těla"
  • Principy efektivní komunikace („otevřená hra")
  • Praktický nácvik zvládání různých komunikačních situací - Trénink se zpětnou vazbou

 

Efektivní komunikace (nejen) na pracovišti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.