Efektivní komunikace

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro všechny skupiny zaměstnanců

Efekty:
*navodit otevřenou, přátelskou a pracovní atmosféru
*přinést základní informace o problematice komunikace
*zmapovat úroveň znalostí a dovedností jednotlivých účastníků
*pomoci účastníkům nastavit zrcadlo vlastnímu komunikačnímu stylu
*naučit účastníky vnímat osobnostní a tím i komunikační rozdíly

Obsah:
*interakce, komunikace - základní vhled do problematiky
*základní charakteristiky efektivní komunikace
*využití komunikačních složek (verbální, neverbální, interpersonální)
*sebeuvědomění - základní předpoklad efektivní komunikace
*osobnostní - komunikační typologie
*vnímání komunikace - informace vers. osobnost
*komunikační flexibilita, aktivní naslouchání

Efektivní komunikace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.