Efektivní komunikace

Kurz na míru

Základní info

Zaměření kurzu, komu je kurz určen
Komunikace s druhými je nedílnou součástí pracovního i osobního života. Do značné míry ovlivňuje úspěšnost v mezilidských vztazích. Dokážeme však vždycky srozumitelně sdělit, co potřebujeme? Umíme naslouchat druhým a ověřovat získané informace? Jsme schopni aktivně předcházet nedorozumění?

Kurz efektivní komunikace odhalí všechny složky mechanismu komunikace, upozorní na úskalí komunikace a obvyklé zdroje nedorozumění. V modelových situacích nastaví zrcadlo zpětné vazby
a nabídne doporučení, co dělat, abychom se vyvarovali chyb a byli v komunikaci s druhými úspěšní.   

Dílčí témata kurzu
Proces komunikace, verbální a neverbální složky komunikace, výhody a nevýhody různých komunikačních kanálů, kdy který volit. Podstata a podmínky efektivního dialogu (vzájemný respekt, partnerský přístup, zájem řešit situaci, naslouchání druhé straně, věcná reakce …), nejčastější zdroje problémů v pracovní komunikaci a rady jak jim čelit, pravidla efektivní komunikace.

Konkrétní užité techniky
Stručný výklad lektora, herní cvičení, trénink v modelových situacích se záznamem videokamerou a následným společným rozborem, moderované skupinové diskuse, výměna zkušeností, sdílení osvědčených postupů.

Efektivní komunikace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.