Efektivní komunikace a zvládání konfliktů

Kurz na míru

Základní info

Určeno
manažerům, kteří denně jednají a vyjednávají, vysvětlují, vedou, motivují, řeší, rozhodují, kontrolují, hodnotí ...

Cíl
poznat vlastní komunikační styl, jeho přednosti a nedostatky
obohatit svoji komunikaci novými dovednostmi nezbytnými pro efektivní komunikaci s druhými
získat mnoho nápadů a triků, jak zvládat konflikty a obtížné situace

Obsah
Překonávání komunikačních bariér
Komunikační dovednosti - naslouchání, kladení otázek, sumarizování ...
Verbální komunikace - srozumitelnost, logická struktura, příprava projevu
Neverbální komunikace - řeč těla, objektů a prostoru
Chyby a "šumy? v komunikaci
Základy psychologie - typy osobnosti a jejich komunikační styly
Zvládání obtížných situací a konfliktů - asertivní dovednosti a techniky

Efektivní komunikace a zvládání konfliktů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.