Efektívne vodcovstvo

Kurz na míru

Základní info

Zaoberali ste sa niekedy otázkami typu:

 • Kto je to vedúci pracovník?
 • Prečo podriadení niekedy nerozumejú svojim šéfom?
 • Šéf má byť obľúbený alebo prísny?
 • Aké vlastnosti má mať dobrý vodca?
 • Ktoré vlastnosti majú dobrí vodcovia spoločné?
 • Ako vydať príkaz, aby bol splnený?
 • Ako riešiť problematické situácie?
 • Ako zvládnuť „ufrflaných“ zamestnancov?
 • Ako jednoducho a rýchlo zvýšiť morálku vo firme?
 • Prečo najčastejšie vedúci pracovníci nedosahujú výsledky?
 • Viete dopredu ohodnotiť potenciálne schopnosti svojich zamestnancov?
 • Viete odhaliť, či má firma dobrý alebo zlý manažment?
 • Koľko podriadených môže zvládnuť jeden šéf?
 • Ako správne delegovať povinnosti a právomoci?
 • Aké povinnosti má šéf plniť v prvom rade?
 • Od čoho závisí prežitie akejkoľvek organizácie?
 • Ako súvisí prežitie organizácie s vodcovstvom?


V tomto kurze získate množstvo podnetov k odpovediam na tieto i ďalšie otázky.

Cieľ
Účastník, ktorý dokáže používať zásady a byť efektívnym vodcom.

Účel
Pochopené zásady dobrého vodcu pre zlepšenie podnikania a ich následné používanie v praxi.

Pre koho je určený
Majiteľom firiem
Manažmentu
Vedúcim pracovníkom

Predpoklad
Skôr ako začnete študovať, je potrebné úspešne absolvovať seminár „Motivačný seminár pre vedúcich pracovníkov“ a kurz „Základy vedúceho pracovníka“.
Vhodné aj po seminári „Vodcovské schopnosti“

Popis
Kurz, ktorý vyvráti všetky fámy o tom, že dobrým vodcom „sa treba narodiť“. Poskytuje presné nástroje na zefektívnenie a zlepšenie práce manažéra. Obsahuje kľúčové údaje o tom, aké sú charakteristické znaky dobrého vodcu a ako sa k nim možno dopracovať. Uvedie na pravú mieru, čo to znamená byť skutočným vodcom a ako s tým súvisí sila osobnosti, etika, rozhodnosť, schopnosť nadchnúť ľudí, rešpekt a prirodzená autorita, ako aj schopnosť vydať jednoznačný príkaz.

Výsledok
Účastník, ktorý sa riadi overenými zásadami dobrého vodcu a dokáže riešiť všetky situácie s nadhľadom.


Podoba
Vedenie kurzu má na starosti supervízor kurzu – osoba,
ktorá dohliada na štúdium a tréning účastníkov a pomá-ha v prípade vzniknutia problému. Supervízor na kurze nič neprednáša, všetky informácie dostane účastník vo forme písomných materiálov, ktoré individuálne študuje podľa kontrolného listu – formulára stanovujúceho presné poradie krokov, ktoré má účastník počas kurzu naštudovať alebo vykonať.

Ukončenie
Absolvent kurzu získa certifikát o jeho úspešnom zvládnutí.

Dĺžka
Približne 3–4 dni celodenného štúdia.

Uvádzame približnú dobu, pretože každý študent postu-puje kurzom vlastnou rýchlosťou a nechceme znižovať jeho poznatky tým, že bude presne stanovená doba,
v ktorej musí kurz dokončiť. Kurz je ukončený vtedy, keď študent úspešne prejde všetky body kontrolného listu.

Denný časový plán štúdia
9.00–11.00 individuálne štúdium – 1. časť
11.00–11.20 prestávka
11.20–13.00 individuálne štúdium – 2. časť
13.00–14.00 obed
14.15–16.00 individuálne štúdium – 3. časť
16.00–16.20 prestávka
16.20–18.00 individuálne štúdium – 4. časť

Efektívne vodcovstvo

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.