EFEKTÍVNE PROCESNÉ RIADENIE

Základní info

Cieľ kurzu:

Porozumenie, zavedenie a udržiavanie efektívneho procesného modelu riadenia firmy v súlade s ISO 9000:2000. Upresnenie a naplánovanie aplikácie progresívnych metód optimalizácie nákladov na procesy a zvyšovania efektívnosti.

Kurz je určený  pre vedenie podniku a manažérov zodpovedných za vnútorný rozvoj firmy.

Obsah kurzu:

Zavedenie procesného riadenia vo firme v súlade s normami ISO 9000:2000. Praktické skúsenosti. Meranie ekonomickej efektívnosti. ABC-Activity Based Costing. IDEF0 popis procesov. Neustále zlepšovanie, metodika, príklady aplikácií, využitie software.

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

EFEKTÍVNE PROCESNÉ RIADENIE

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.