DOPRAVNÍ MANAŽER

Kurz na míru

Základní info

Vzhledem k procesu začleňování naší společnosti do evropských struktur a postupnému sjednocování vzájemných norem, je nově zaměřen i cíl tohoto kurzu, který v různých variantách probíhá již třináct let a může se prezentovat více než devíti sty absolventy, kteří v současné době zastávají mnohé manažerské funkce v dopravních a spedičních společnostech v rámci celé ČR.

Přednášky a učební texty, zpracované na současné zákonné normy v ČR a mezinárodní dohody předními odborníky vysokých škol a z praxe garantují, že účastníci kurzu si rozšíří, případně potvrdí své znalosti potřebné k výkonu funkce vedoucího řídícího pracovníka.

Cílem manažerského kurzu je poskytnout řídícím pracovníkům (manažerům) poznatky, přístupy, metody logistiky a marketinkové strategie organizací, které řídí. Působit novými přístupy na myšlení manažerů, pracujících v oboru a tím ovlivnit rozvíjení podnikatelských aktivit ve firmě.

Studium bude organizováno ve tří až čtyřdenních cyklech cca 8 hod denně, většinou od středy do soboty. Celkem bude rozvrženo do 4-5 soustředění. Rozsah studia je 120 hodin. Místo konání kurzu je v atraktivním prostředí rekreačního střediska R.B. ORBITA na okraji Rožnova pod Radhoštěm.

Kurz je schválen podle vyhlášky č. 21/1991Sb. ve znění vyhlášky č.324/1992 Sb. MŠMT ČR pod. č.j. 12828/2002/25/74. Po úspěšném ukončení studia obdrží posluchač osvědčení s celostátní platností. Absolventům kurzu nahrazuje vzdělání potřebné pro odbornou způsobilost u živností "silniční motorová doprava osobní" a "silniční motorová doprava nákladní" dle zákona č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) s tím, že k tomuto dokladu žadatel o koncesi musí ŽÚ předložit ještě doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ze dne 2.5.2002 pod č.j. 19883/02/4110).

DOPRAVNÍ MANAŽER

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.