DOE - Průmyslový experiment

Kurz na míru

Základní info

O průmyslovém experimentu se mluví stále častěji. Výrobci automobilů dokonce vyžadují používání DOE od svých dodavatelů. Co to ale je DOE a jaké jsou jeho možnosti? U nás v podniku se přece také pořád něco nového zkouší. Je to tedy také průmyslový experiment?
Co je to strategie průmyslového experimentování a jaký je vztah této strategie a účelného vynakládání peněz při hledání nových řešení?
CÍLE
poskytnout účastníkům základní představu o možnostech aplikace DOE v prostředí vlastního podniku. Takový základní přehled vyžadují od svých dodavatelů někteří zákazníci z oblasti automobilového průmyslu.
naučit účastníky prakticky využít DOE pro návrh, provedení a vyhodnocení jednoduchého technologického experimentu bez pomoci výpočetní techniky a složitých vzorců
procvičit plánování a vyhodnocování tří základních typů experimentu pomocí univerzálního statistického software (praktická cvičení se provádějí na počítači)
METODA
Kurz je zaměřen především na praktické použití DOE v těch nejjednodušších aplikacích. Důraz se proto klade na ty postupy, kde si vystačíme s kalkulačkou a čtverečkovaným papírem, případně tabulkovým procesorem MS Excel. Účastníci postupně zvládají základní úkony při plánování, navrhování a vyhodnocování experimentů. V průběhu druhého dne se jejich "protivníkem" stane technologický proces, simulovaný na počítači.DÉLKA KURZU: 3 DNY (24 HODIN)
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je určen především pro manažery, technology a pracovníky útvarů péče o kvalitu.

DOE - Průmyslový experiment

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.