Dlouhodobá výkonnost prodeje

Kurz na míru

Základní info

Jak dosáhnout "sales excellence"

 

Na základě mezinárodních průzkumů i našich dlouhodobých zkušeností z řady úspěšných projektů jsme určili 7 klíčových oblastí, ve kterých firmy potřebují udržovat vysokou výkonnost, aby trvale dosahovali očekávaných výsledků. Základem je vhodná, na zákazníky orientovaná tržní strategie rozpracovaná do konkrétní prodejní politiky vymezující cíle pro jednotlivé skupiny produktů, zákazníky nebo zákaznické segmenty a prodejní kanály. Často je používáme i ve formě klíčových ukazatelů prodeje ("Key Sales Performance Indicators"). 


Pokud má firma jasnou tržní strategii, musí prověřit vlastní zákaznické portfolio - poskytuje potřebnou základnu pro plánovaný růst a ziskovost? Pokud je odpověď ne, musí se stát rozvoj zákaznického portfolia jasně řízenou prioritou. Profesionální řízení zákaznických aktivit zajistí, aby se rozvoji portfolia a prioritním zákaznickým segmentům (stejně tak jako prioritním produktovým segmentům) věnovala odpovídající pozornost s odpovídajícím množstvím i kvalitou prodejních aktivit. 

Vhodně definované prodejní procesy a postupy respektující různé prodejní situace podstatně zvyšují efektivitu prodejních aktivit.

K optimalizaci prodeje a dlouhodobé vysoké výkonnosti musí mít prodejní organizace všechny nezbytné kompetence (znalosti a dovednosti) v okamžiku, kdy jsou potřeba. To vyžaduje aktivní řízení kompetencí, zahrnující například určení potřebných znalostí a dovedností, měření současného stavu a rozdílů, tvorbu rozvojových cest a rozvojové aktivity podpořené koučováním, kontrolou a hodnocením ze strany managementu.

 

Prodej ve 21. století je velmi náročnou disciplínou, která by měla mít ve firmách odpovídající postavení - jako jeden z klíčových faktorů růstu a ziskovosti. Bez správné prodejní kultury bude velmi složité prodej optimalizovat a dlouhodobě udržet na vysoké úrovni.

 

Mercuri International může poskytnout nástroje, metody, modely, procesy i klíčové aktivity a pomoci většině organizací uspět v každé z uvedených klíčových oblastí.

Posláním Mercuri International je pomáhat svým klientům zvýšovat úroveň prodeje - „taking sales to a higher level". Pomáhat klientům dosahovat lepších výsledků díky optimalizaci prodeje.

 

Mercuri International má schopnost a kapacitu pomoci i vám a vaší společnosti.

 
Pro více informací nás kontaktujte na emailové adrese sales.excellence@mercuri.cz.

Dlouhodobá výkonnost prodeje

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.