Diagnostika jednotlivců a týmu

Kurz na míru

Základní info

Přispějte k rozvoji Vašeho týmu jeho poznáním a začnete u těch, kteří jej tvoří.


Pomocí kombinace psychodiagnostických testů, individuálních a skupinových modelových situací Vám pomůžeme lépe rozumět sobě i ostatním. Reálné zhodnocení jednotlivců a skupiny podpoří spolupráci v oblastech, kde se cítíte slabí a podpoří uvědomění a využívání Vašich silných stránek.

Týkají se Vás například tyto situace?

* Týmové role - Všimli jste si, že Váš tým by skvěle fungoval, kdyby jeho členové dovedli pochopit čím jsou pro něj přínosem? Jak ukázat člověku, který do týmu vnáší inspiraci, ale procesy jsou pro něj zbytečným detailem, že člověk který v týmu koordinuje a udržuje procesy je stejně tak důležitým členem týmu?


* Styl vedení lidí - Každý z nás má preferovaný styl, který je mu přirozený. Ten považuje za nejlepší řešení dané situace, a proto ho také vyžaduje od ostatních. Jste také někdy překvapeni, že mohou být i jiné přístupy? Jak rozeznáte a zlepšíte svůj styl vedení?


* Dynamika a fáze týmu - Jak můžete urychlit proces vývoje Vašich týmů?


Diagnostikou jednotlivce v týmu a týmu jako celku Vám pomůžeme porozumět rozdílům mezi lidmi a pochopit, proč se různí jedinci chovají odlišně.

Diagnostika jednotlivců a týmu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.