Dětská hřiště

Základní info

Budování, provoz, údržba a kontrola dětských hřišť mají jasný legislativní
rámec v podobě Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. o stanovených výrobcích
k posuzování shody a souvisejících norem zahrnujících všeobecné poža-
davky na bezpečnost, povrchy, lanové dráhy, skluzavky, nafukovací zařízení
a další výrobky a zařízení, které do této skupiny spadají. Cílem těchto le-
gislativních požadavků na vybavení a provoz dětských hřišť je zajistit jejich
bezpečnost a předcházet zbytečným úrazům dětí.

Komu je školení určeno

• provozovatelům dětských hřišť a jejich odpovědným zástupcům
• výrobcům dětských hřišť
• pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za kontrolu dodržování zákonných
  požadavků

Obsah školení

• legislativní rámec (Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění,
  norma ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177)
• nejčastější závady při kontrolách ČOI v oblasti dětských hřišť
• zdravotní rizika dětských hřišť a pískovišť
• požadavky na povrchy
• požadavky na zřizování, kontrolu, údržbu a provoz
• dosavadní zkušenosti AO 211 s posuzováním dětských hřišť
• požadavky na houpačky, skluzavky, kolotoče, kolébačky a lanové dráhy
• požadavky na provozovatele dětských hřišť

Co Vám školení přinese

Získáte potřebné informace k zajištění splnění legislativních požadavků
na dětská hřiště. Budete moci konzultovat své problémy s odborníkem. Do-
zvíte se, jaké zkušenosti mají jiní výrobci a provozovatelé hracích zařízení
pro děti.

Dětská hřiště

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a osm ? Součet zapište číslicemi.