Delegování

Kurz na míru

Základní info

Kurz se zaměřuje na používání jednoho z nástrojů efektivního vedení lidí - delegování. Jeho přínos nespočívá jen v dosahování konkrétních cílů, ale také ve využití lidského potenciálu, schopností a kompetencí.

Co se naučíte?

 • Efektivně delegovat úkoly, pravomoci a odpovědnosti na podřízené tak, aby nedocházelo k nedorozuměním
 • Používat delegování jako jeden z motivačních a rozvojových nástrojů

Obsah kurzu

 • Delegování - manažerská technika
 • Základní principy efektivního delegování
 • Metodika delegování
 • Delegování jako motivační nástroj
 • Problémy delegování
  - bariéry
  - co změnit, když delegování nefunguje
  - delegování, když nejste formálně nadřízený 

Délka

1 den

Delegování

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.