CREW RESOURCE MANAGEMENT

Kurz na míru

Základní info

- Jak úspěšně řídit změny a překonávat turbulence

Co tréninkem získáte?

 • Jistější manažery ve svých rolích
 • V rámci programu poskytneme manažerům souhrn nástrojů a vodítek, které jim pomohou cítit se lépe ve své roli – zejména v neočekávaných situacích dynamického provozu.  
 • …Schopné řídit provoz i v nečekaných situacích
 • Přineseme nový pohled na způsob řešení situací a úkolů, se kterými se v rámci své pracovní role potkávají - se zřetelem na ty náročné.
 • …A zároveň doručit pozitivní zákaznickou zkušenost
 • Natrénujeme „safety“ postupy, jak se nejen vyrovnat s náročnou změnou, ale zejména jak zajistit komfort zákazníků, kteří by si turbulence neměli ani všimnout!


Co za svůj čas a peníze dostanete?

 • Vedení zkušeného lektora-pilota-manažera
 • 1 den profesionální školení a trénink zvládání změny
 • 1 den zážitkový trénink na simulátoru


Kdo Vás kurzem provede?

 • MUDr. Martin KALENDA, MBA - Odborný garant projektu a lektor

„Vždy je lepší stát pevnýma nohama na zemi a závidět těm nahoře, než být tam nahoře a závidět těm, co jsou dole, nohama na pevné zemi.“

 • MUDr. Vratislav KALENDA, MSc. in SHRM - Odborný lektor

„Není uměním přeletět z bodu A do bodu B. Umění je přitom buď proletět případnou turbulencí anebo změnit letový plán tak, že to naši cestující ani nepoznají!“

ŘÍDÍME SE HESLEM:
CO NEJDŘÍVE APLIKOVAT NOVÉ DOVEDNOSTI V PRAXI

 • Jarda Slováček - Kapitán Airbus A310, instruktor CRM

Zkuste si na simulátoru, jak snadné je se do problému dostat a jak těžké může být dostat se zase ven...


Jak vypadá letový plán?Co se podává na palubě?

1. den

 

2. den

Jak to celé vzniklo?

Crew (nebo také Cocpit) Resource management (CRM) pochází, jako metodika řízení, z dílny NASA. Vznikl v roce 1979 a cíleně se zaměřil na zlepšení letecké bezpečnosti.

CRM vznikl na základě výzkumů z vyšetřování leteckých nehod, které zjistily, že primární příčinou většiny leteckých nehod byla lidská chyba, a že hlavní problémy jsou poruchy mezilidské komunikace, vedení a rozhodování v kokpitu či na palubě letadla a v komunikaci se všemi složkami řízení letového provozu.

Výcvik CRM zahrnuje širokou škálu znalostí, dovedností a postojů, včetně komunikace, situačního řešení problémů, rozhodování a týmové práce a to spolu se všemi dalšími souvisejícími tématy, která každá z těchto oblastí přináší.

CRM může být definován jako systém řízení, který umožňuje optimální využití všech dostupných zdrojů - vybavení, postupů a lidí na podporu bezpečnosti a zvýšení efektivity letového provozu.

Modifikace CRM pro řízení posádek a týmů dynamicky řízených provozů, řídících pracovišť, dispečinků, velínů a krizových týmů přináší do jejich managementu nové souvislosti a nástroje, které dále posilují schopnost efektivně a bezpečně řídit jednotlivé provozy a zařídit špičkovou kvalitu výstupů.

To co navíc přináší naše pojetí tréninku Crew Resources Managementu je pozitivní ovlivnění postojů a motivace účastníků k aktivnímu využívání jeho principů, což dále posiluje kvalitu řízení v souvislosti s HSE (Human Safety Enviroment).

Crew Resources Management nesouvisí ani tak s technickými znalostmi a dovednostmi potřebnými k řízení a provozu letadel, ale spíše se soustřeďuje na kognitivní a interpersonální dovednosti potřebné pro řízení letu v rámci celého systému.

To umožňuje převzít principy CRM do všech prostředí, ve kterých je jednou ze základních premis „Bezpečné naplnění mise“.

V této souvislosti jsou kognitivní dovednosti definovány jako mentální procesy používané k získání a udržení povědomí o situaci, pro řešení problémů a rozhodování. S tím přímo souvisí interpersonální dovednosti – především komunikace a chování spojené s týmovou prací. V letecké dopravě, stejně jako v jiných oblastech života, se tyto dovednosti často vzájemně překrývají, a také se propojují s požadovanými technickými dovednostmi. To co je důležité, že CRM se neomezuje pouze na vícečlenné posádky, ale také se vztahuje na jednoho pilota (manažera, supervizora), který vždy potřebuje komunikovat s jinými letadly a s různými centry pozemní podpory s cílem dokončit své poslání úspěšně.

CREW RESOURCE MANAGEMENT

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.