Competent Manager - neučte se o managementu, učte se management !

Kurz na míru

Základní info

Manažeři a lídři ve většině firem prošli individuálním odborným a někdy i manažerským vzděláním, velice zřídka ale disponují sdílenými znalostmi a dovednostmi, které by jim umožnily efektivně spolupracovat na řešení firemních problémů. Program Kompetentní manažer byl proto vytvořen s cílem poskytnout manažerům a lídrům sdílený rejstřík manažerských dovedností, které pokrývají všechny klíčové úlohy řízení firem a lidí, a současně nabídnout jednoznačná kriteria pro identifikaci situací, kdy tyto dovednosti efektivně použít.
Program Kompetentní manažer je proto vhodný jak pro rozvoj manažerů, kteří s manažerským vzděláváním teprve začínají, tak pro zkušené a vzdělané účastníky, kteří potřebují sjednotit manažerskou terminologii a používané přístupy.
Program Kompetentní manažer může být veden buď jako tréninkový cyklus s využitím modelových situací nebo jako řada workshopů zaměřených na řešení konkrétních problémů ve firmě.

Program Kompetentní manažer obsahuje tyto moduly :

  • 1/ Vedení firmy - Komplexní pohled na firmu, určení strategie, taktiky a metodiky jejího rozvoje a základní nástroje pro řešení problémů a využívání potenciálu na celofiremní úrovni. Úvod do metodiky Management by Competencies?
  • 2/ Strategie a marketing - Firma z pohledu myšlenkových zdrojů. Určování a propagování užitku, který firma přináší sobě a svému okolí. Definice myšlenek, na kterých je založeno podnikání, jejich rozvedení k zaměstnancům a zákazníkům a jejich vývoj v čase.
  • 3/ Komunikace a spolupráce - Firma z pohledu toků informací a vztahů mezi lidmi. Efektivní šíření a sdílení informací a vytváření podmínek pro vznik synergie působení jednotlivých lidí.
  • 4/ Procesy a projekty - Firma z pohledu dějů, které v ní probíhají. Efektivní definice, monitorování a řízení těchto dějů. Zajištění nezbytných předpokladů pro jejich efektivní běh.
  • 5/ Konflikty a vyjednávání - Poznávání a využívání konfliktů pro rozvoj firmy. Konflikt jako nástroj firemní dynamiky. Vyjednávání: způsob zvládání konfliktů a metoda zajišťování vnějších zdrojů.
  • 6/ Finanční řízení - Firma z pohledu finančních zdrojů. Sledování toků finančně měřitelných hodnot. Způsoby přidělování peněz, monitorování jejich toků uvnitř i vně firmy a hodnocení ekonomických výsledků podnikání
  • 7/ Vedení a motivace - Firma z pohledu lidských zdrojů. Strategie, taktika a metody rozvoje lidských zdrojů a standardní nástroje péče o ně.

Competent Manager - neučte se o managementu, učte se management !

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.