Coaching - Koučink: Nový přístup ke spolupracovníkům

Kurz na míru

Základní info

4 dny

Motto:
"Vedoucí říká, co je v lidech dobré. Kouč pomáhá lidem, aby v sobě nalezli to nejlepší.?

Koučování se v současné době řadí k nejvýznamnějším stylům vedení pracovních týmů. Lze říci, že koučování můžeme chápat jako styl, na jehož pochopení a zvládnutí nestačí pouze přečíst skripta nebo jinou odbornou literaturu. Na rozdíl od různých metod řízení je koučování novým přístupem k lidem a k týmu. Pomáhá zlepšit a zefektivnit způsoby komunikace mezi spolupracovníky nebo skupinou lidí. Koučování podporuje tvorbu individualit schopných týmově pracovat.

Účastníci se naučí a natrénují:
Osvojíte si základní pojmy a principy koučování. Natrénujete postupy, jak koučování používat. Díky těmto postupům vytvoříte tým lidí, kteří budou pracovat více aktivně a samostatně.

Firma získá:
Manažery, kteří ovládají koučování v praxi. Jejich využitím dosáhne firma dynamičtějšího rozvoje, protože nebude využívat pouze potenciálu vedoucích pracovníků, ale potenciálu všech členů týmu.

Coaching - Koučink: Nový přístup ke spolupracovníkům

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.