CMS for Educators/CMS pro učitele ( v anglickém jazyce)

Kurz na míru

Základní info

Tento vzdělávací program je zaměřen na učitelé, kteří mají zájem implementovat CMS provozní systém Moodle do prostředí jejich vzdělávací instituce. Systém je založen na pedagogických principech a může v mnoha směrech napomoci vzdělávacím institucím. Je také velice vhodný pro elektronické učení. Program nabízí kompletní kvalifikaci, je vysoce prakticky zaměřený a rozvíjí znalosti, komunikační a prezenční dovednosti, samostatný přístup k práci, schopnosti práce v týmu a kreativní schopnosti. Cílem je také poskytnout učitelům vhodné prostředí, ve kterém by mohli rozvinout své praktické přístupy k výuce a podělit se o ně s kolegy z jiných vzdělávacích institucí. Absolvování kurzu v anglickém jazyce umožní učitelům získat klíčovou slovní zásobu a terminologii a zároveň si zlepšit své znalosti z anglického jazyka.

Začínáme v březnu.

Topics/Témata:

1) Needs Analysis Analýza potřeb

2) Download Stahování

3) Implementation Implementace

4) Administration Administrativa

5) Teachers and the CMS Učitelé a CMS

6) Training teachers and others in the CMS Školení učitelů i ostatních v CMS

7) Students and other users, security Studenti a jiní uživatelé, bezpečnost

8) Other users for system Jiní uživatelé přes systém

9) Wrap-up and presentations Opakování a příprava na prezentace

Forma : kombinovaná – 1x za dva týdny ( 5 hodiny/ 60 minut)

Cíle vzdělávacího programu:

a) naučit učitele, jak instalovat, implementovat, spravovat a užívat jeden z nejefektivnějších a

nejdostupnějších provozních systémů

b) poskytnout učitelům vhodnou metodologii, jak vyškolit ostatní uživatele CMS, jak administrátory tak

standardní uživatele

c) rozvinout praktické dovednosti učitelů při výuce

d) analyzovat současné potřeby institucí, v kterých účastníci kurzu pracují

i) poskytnout učitelům veřejnou diskusi, kde si budou moci vyměnit své nápady na

výuku s kolegy z jiných vzdělávacích institucí

j) poskytnout učitelům příležitost zhlédnout a vyzkoušet si alternativní vyučovací

techniky, které mohou být přeneseny do prostředí jejich tříd

Zkouška a kvalifikace

Program trvá jeden semestr a je zakončen certifikátem o absolvování kurzu u Prague College a mezinárodně uznávaným certifikátem Londýnské obchodní a průmyslové komory LCCIIQ.

1 vyučovací hodina/45 minut

délka trvání programu-5 měsíců

celkový počet hodin 26

Prague College je vzdělávací institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovanou MŠMT ČR č.j.175/2007-25 a registrovaným školícím a zkušebním střediskem pro LCCI International Qualifications.

Firma: Prague College

Tel.: 222 722 544-5

E-mail: info@ praguecollege.cz

Web: http://www.praguecollege.cz

CMS for Educators/CMS pro učitele ( v anglickém jazyce)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.