Cielená stabilizácia a motivácia, kompetenčné modely a riadenie kariéry zamestnancov vo firme

Kurz na míru

Základní info

Situácia na trhu i vo firmách sa výrazne zmenila. Cielená stabilizácia a motivácia ostáva však i naďalej kľúčovou témou. Cieľom  je priniesť námety a ukázať možnosti efektívneho personálneho manažmentu. Cielené riadenie náboru, rozvoja, kariéry a internej mobility zamestnancov je predpokladom efektívneho riadenia personálnych nákladov, naplnenia cieľov a dosiahnutia výsledkov vo firme. Účastníci získajú námety ako spracovať kompetenčné modely a riadiť kariéru zamestnanca tak, aby bol spokojný zamestnanec i firma.

Stabilizácia vs. Fluktuácia

 

 

 • Situácia na trhu a vo firmách
 • Riadená stabilizácia – ako a prečo?
 • Firemná kultúra - hodnoty, prostredie, manažéri
 • Želateľný zamestnanec

Kompetenčné modely

 • Prínos kompetenčných modelov
 • Kompetenčný model a jeho využitie vo firme
 • Riadiť podľa cieľov alebo kompetencií?
 • Príklady – vzory kompetenčného modelov

Nástroje stabilizácie a motivácie

 • Riadený výber, pracovný výkon, kariéra, mobilita, rozvoj i odmeňovanie
 • Personálne nástroje – ako ich poprepájať - námety na zlepšenie vo väzbe na kompetenčné modely
 • Kľúčoví zamestnanci / Talenty – riadenie kariéry
 • Retenčné programy – ich výhody, na čo si dať pozor?

 Cielenosť = výkon i spokojnosť

 • Trojuholník výkonu
 • Motivácia, sebamotivácia
   
   
  Modelové situácie - riešenia účastníkov a diskusia
     
 • Vzor kompetenčného modelu – Ako sa rozhodnúť?
 • Príklady kompetencií
 • Vzor kompetenčného modelu
 • Talent manažment – kto je u nás talent?
 • Kompetenčný model vs. Talenty
 • Kľúčový zamestnanci – návrh motivácie
 • Retenčné programy – príklady
 • Personálny marketing a komunikácia

Cielená stabilizácia a motivácia, kompetenčné modely a riadenie kariéry zamestnancov vo firme

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.