Cielená stabilizácia a motivácia, kompetenčné modely a riadenie kariéry zamestnancov vo firme

Kurz na míru

Základní info

Situácia na trhu i vo firmách sa výrazne zmenila. Cielená stabilizácia a motivácia ostáva však i naďalej kľúčovou témou. Cieľom  je priniesť námety a ukázať možnosti efektívneho personálneho manažmentu. Cielené riadenie náboru, rozvoja, kariéry a internej mobility zamestnancov je predpokladom efektívneho riadenia personálnych nákladov, naplnenia cieľov a dosiahnutia výsledkov vo firme. Účastníci získajú námety ako spracovať kompetenčné modely a riadiť kariéru zamestnanca tak, aby bol spokojný zamestnanec i firma.

Stabilizácia vs. Fluktuácia

 

 

 • Situácia na trhu a vo firmách
 • Riadená stabilizácia – ako a prečo?
 • Firemná kultúra - hodnoty, prostredie, manažéri
 • Želateľný zamestnanec

Kompetenčné modely

 • Prínos kompetenčných modelov
 • Kompetenčný model a jeho využitie vo firme
 • Riadiť podľa cieľov alebo kompetencií?
 • Príklady – vzory kompetenčného modelov

Nástroje stabilizácie a motivácie

 • Riadený výber, pracovný výkon, kariéra, mobilita, rozvoj i odmeňovanie
 • Personálne nástroje – ako ich poprepájať - námety na zlepšenie vo väzbe na kompetenčné modely
 • Kľúčoví zamestnanci / Talenty – riadenie kariéry
 • Retenčné programy – ich výhody, na čo si dať pozor?

 Cielenosť = výkon i spokojnosť

 • Trojuholník výkonu
 • Motivácia, sebamotivácia
   
   
  Modelové situácie - riešenia účastníkov a diskusia
     
 • Vzor kompetenčného modelu – Ako sa rozhodnúť?
 • Príklady kompetencií
 • Vzor kompetenčného modelu
 • Talent manažment – kto je u nás talent?
 • Kompetenčný model vs. Talenty
 • Kľúčový zamestnanci – návrh motivácie
 • Retenčné programy – príklady
 • Personálny marketing a komunikácia

Cielená stabilizácia a motivácia, kompetenčné modely a riadenie kariéry zamestnancov vo firme

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.