Change Management = Řízení změn

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Naučit se řídit změny v podniku, efektivně a pružně reagovat na změny, naučit se prosazovat změny.

Obsah :
Management změn - subjekt a objekt změny, bariéry změn, strategie jejich překonávání, donucení, přesvědčování, příklad, tvořivá strategie, přecvičení
Změna jako proces komunikace - zvyšování citlivosti vůči signálům agentů změny, flexibilita, kongruence a integrita sdělení
Reflexivní naslouchání - dovednosti navázání kontaktů, odpovědi, reflexe obsahu sdělení, možnosti a meze reflexivního naslouchání, rizikové odpovědi
Prosazování změny - prosazovací signály jednoduché a složité, formulace prosazovacího sdělení, překonávání agresivity a pasivity

Change Management = Řízení změn

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.