CHANGE MANAGEMENT - jak připravovat změny ve firmě

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Poznat základní zákonitosti změn ve firmách. Dokázat naplánovat změnu, připravit, provést a upevnit ji. Poznat typické reakce na změnu a jak se na ně připravit, případně eliminovat odpor.

Nejvhodnější pro:
Manažery, kteří změny plánují a prosazují do praxe. Vhodné pro TOP manažery i provozní vedoucí týmů a skupin.

Obsah kurzu:
Změny jako stávající zákonitý vývoj a proces
• Hnací a brzdné síly změn
• Typy změn v organizacích
• Příprava změn, časové souvislosti
• Technický a sociální subsystém
• Komunikace před – v průběhu – po změnách
• Jak snižovat odpor ke změnám
• Sledování a vyhodnocování změn
• Nejčastější chyby v provádění změn
• Příprava a simulace změny ve vlastní společnosti - modelový příklad

Poznámky:

Máte prosadit změny v oddělení? • Děláte restrukturalizaci? • Dochází ke změnám ve vedení? • Máte měnit obsahy práce a zavedené postupy?
Změna vždy bolí a ne každý ji vítá s úsměvem. Naučte se změny připravovat a prosazovat do denní praxe tak, aby byly co nejrychlejší, s maximálním efektem a minimálními ztrátami.


Metody:
Teorie a vysvětlení
Přípravy pro praxi
Simulace situací

CHANGE MANAGEMENT - jak připravovat změny ve firmě

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.