CHANGE MANAGEMENT

Kurz na míru

Základní info

Rozsah tréninku: 2 dny

Úvod tréninku

Představení účastníků a trenéra

Očekávání od tréninku

Řízená diskuse: „Úspěšné versus neúspěšné změny" v souvislostech

Nejčastější chyby v provádění změn

Hnací a brzdné síly změn

Klíčové faktory úspěchu Change Managementu

Model Change Managementu - 5 kroků k úspěšnému zavedení změny

1. Vytvořit sdílenou potřebu změny

2. Stanovení vize, cílů, plánů změny

3. Mobilizovat nasazení managementu

4. Komunikace změny do firmy

5. Příprava organizace pro úspěšnou realizaci a průběžný monitoring zavádění změn

Komunikace změny

Komunikační plán změny

Klíčové sdělení

Metodika komunikace změny „Elevator speech" (cvičení)

Výběr vhodného způsobu a formy komunikace změny

Komunikace „před-v průběhu-po změnách"

Feedback - měření dopadu v komunikaci, opakovat sdělení

Cvičení: Klíčové sdělení a „Elevator speech"

Řízení a plánování změny

Principy řízení změn

Emoční křivka změny

Rezistence ke změnám a jak snižovat odpor ke změnám

Fáze průběhu změny

Zásady vedení a motivace týmu při zavádění změn

Zmocňování týmu pro realizaci změn (majitel versus vykonavatel procesu)

Matrice hrozeb a příležitostí

Sledování a vyhodnocování změn

Cvičení: Použití modelu Change Managementu 5 kroků k úspěšnému zavedení změn

Tréninkový film na danou problematiku

Rolové hry, procvičení konkrétních situací, analýza videozáznamu, zpětná vazba

Závěr tréninku

Shrnutí

Co si ze tréninku odnáším pro svou praxi

Individuální akční plán

CHANGE MANAGEMENT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.