Certifikace

Základní info

Zhodnotit efektivitu vzdělávání je stále obtížné. Co člověk, to jiné schopnosti, motivace, možnosti. Vliv má pochopitelně i lektor, prostředí, materiály a řada dalších aspektů. Organizace, které zavádějí měřitelné veličiny do vzdělávacího procesu, již nejsou výjimkou. Právě naopak - v prosperujících organizacích mají pracovníci specifikovaný plán osobního rozvoje s jasně stanovenými cíli v definovaných časových horizontech, včetně kontroly dosažených výsledků. Získání odpovídající certifikace bývá velice často jedním z měřitelných kritérií.

Počet a úroveň certifikací potvrzujících znalosti daných pracovníků firmy je pak často jedním z kritérií pro výběr dodavatele. Každá společnost tedy usiluje o získání alespoň nejnutnějších, všeobecně uznávaných certifikací v daném oboru. O co je těžší certifikát získat, o to jsou uznávanější, a existují celé certifikační programy pro partnery velkých společností. Certifikační program HP poskytuje jeho zákazníkům, partnerům, distributorům i dealerům různé druhy a úrovně certifikací. Vzdělávací centrum HP je autorizované testovací centrum Prometric a Pearson VUE, certifikačních autorit uznávaných na celém světě. V naší mimo jiné nabídce naleznete certifikace HP, ITIL/EXIN, ITIL/ISEB, VMware, Microsoft, Oracle, ECDL, CISCO, SNIA, Teradata, Tibco, Citrix, CompTIA, F5 Networks a další.

Další informace o certifikacích, registraci, cenách testů atd. najdete na adrese: https://education.hpe.com/

Certifikace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.