ČASOVÝ MANAGEMENT

Základní info

Cieľ kurzu:

Identifikovať rezervy vo využívaní času a zvládnuť techniky plánovania času, ktoré účastíkom pomôžu dosiahnuť vyšší výkon, naučiť sa určovať priority a spracovať týždenný plán, efektívne zvládnuť proces delegovania.

Kurz je určený vedúcim pracovníkom.

Obsah a štruktúra kurzu:

1. Časový manažment – identifikácia úrovne plánovania času, štyri generácie časového manažmentu, prostriedky pre plánovanie času.

2. Analýza využívania času – denný záznam, zlodeji času, čas, čo mám pod kontrolou, čas, kde mi program určujú iní, úlohy, ktoré plním.

3. Cieľová orientácia – stanovovanie cieľov, dlhodobé, strednodobé a krátkodobé ciele.

4. Matica časového manažmentu – priority, naliehavosť a dôležitosť, ABC metóda.

5. Praktické rady ako nestrácať čas a ako využívať postavenie vedúceho pre zlapšenieosobného časového manažmentu – Paretov princíp, delenie veľkých úloh, krivka výkonnosti, určovanie limitov, kultúra organizácie, externé služby

6. Týždenný plán – princípy zostavovania časových plánov, týždenný plán, denný plán

7. Delegovanie – bariéry delegovania, delegovanie ako investícia, chyby pri delegovaní, metodika delegovania, rozvoj spolupracovníkov k delegovaniu

Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

ČASOVÝ MANAGEMENT

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.