Budování loajality

Kurz na míru

Základní info

Kurz je určen pro liniový, střední a TOP management
Efekty:
*pochopit důležitost firemní kultury pro úspěch celé společnosti
*rozumět pojmu loajalita a znát její cenu v podnikové kultuře
*vědět, jak mohu vzbuzovat loajalitu u svých spolupracovníků
*umět pracovat s nástroji podporující rozvoj firemní kultury
*motivovat k aktivní účasti na pozitivních změnách ve firemní kultuře a k budování pocitu sounáležitosti

Obsah:
*Firemní strategie a firemní kultura - styl řízení společnosti, orientace společnosti, zásady komunikace a spolupráce
*Firemní ideje - poslání a vize společnosti, cesty k naplnění strategie, využití firemní kultury
*Firemní hodnoty - charakter hodnot, poznatelnost hodnot
*Loajalita - charakteristika, struktura a poznatelnost loajality
*Možnost formování loajality - role zaměstnanců, role managementu, firemní nástroje formování loajality
*Interní komunikace - cíle komunikace, nástroje, očekávané efekty
*Dosažení změny - ztotožnění s cíli a strategií společnosti, dosažení žádoucího chování, precizní formulace role manažera a zaměstnanců

Budování loajality

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.