BUDOVÁNÍ A ŘÍZENÍ TÝMU, PORADY A TIME MANAGEMENT

Kurz na míru

Základní info

Rozsah tréninku: 2 dny

Úvod tréninku

Představení účastníků a lektora

Brainstorming: Očekávání účastníků od tréninku, s čím přicházíte

Budování a řízení týmu

Úspěšné versus neúspěšné týmy

Týmová práce - principy a jejich využití

Rozvíjení týmové komunikace

Budování týmu na společně sdílených cílech a hodnotách

Vývojové fáze týmu

Synergický efekt týmu

Typy týmových hráčů

Analýza vlastního stylu týmové spolupráce

Jak vylepšit týmovou práci svého týmu

Efektivní týmové porady

Porady řízené versus chaotické

Charakteristiky řízení porad

Zásady vedení řízení porady

Nejčastější problémové situace na poradách a jak na ně

Tréninkový film „Efektivní týmové porady"

Cvičení: Vypracování akčního plánu zefektivnění vlastních porad

Time management

Principy Time Managementu

Plánování a čas

Určování priorit

Eisenhowerovo okno

Delegování a čas

Asertivní komunikace a čas

3 kroky k asertivní reakci

Hlavní zásady a principy TM 4. generace, Osobní vize a pracovní vize

Tréninkový videofilm: „30 způsobů jak ušetřit čas"

Cvičení: Sestavení pracovního plánu

Test: „Chyťte zloděje svého času"

Závěr tréninku

Shrnutí

Co si ze tréninku odnáším pro svou praxi, Individuální akční plán

BUDOVÁNÍ A ŘÍZENÍ TÝMU, PORADY A TIME MANAGEMENT

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.